Privacy Policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προοίμιο Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  (εφεξής: «Πολιτική») αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους Γενικούς Όρους που περιέχονται εντός του παρόντος Ιστότοπου, τους οποίους και σας παρακαλούμε να αναγνώσετε με προσοχή, προτού αναγνώσετε την παρούσα Πολιτική. Η Πολιτική αυτή έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Κοινοτικού και του Ελληνικού Δικαίου, αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 κ.τ.λ.) Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται οι προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι συναλλαγές του, τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας κ.α. (εφεξής «προσωπικά δεδομένα»). Μέσω του Ιστότοπού μας δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας. Διαβάστε αυτήν την Πολιτική, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση, την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγουμε από εσάς ή να μας παρέχετε, καθώς και τα συναφή νόμιμα δικαιώματά σας.  
 1. Γενικά Στοιχεία – Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Μέσω του παρόντος Ιστοτόπου μας η επιχείρησή μας «DANCE ON STAGE BY ANNA ATHANASSIADI» στην οποία ανήκει και ο Ιστότοπος (εφεξής: «εμείς») συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του Ιστοτόπου, οι οποίοι επιλέγουν να εγγραφούν ως Μέλη του Ιστοτόπου ή/και να συναλλαγούν μέσω αυτού με εμάς, αγοράζοντας συνδρομές και εν γένει υπηρεσίες που προσφέρουμε (εφεξής: «Χρήστες» ή «Μέλη» ή «Υποκείμενα» ή «Εσείς»). Τα στοιχεία της επιχείρησής μας  και της ιδιοκτήτριάς της, η οποία είναι και η κατά νόμον Υπεύθυνη Επεξεργασίας είναι τα εξής: Name επιχείρησης: DANCEONSTAGE BY ANNA ATHANASSIADI» Ιδιοκτήτρια επιχείρησης – Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Άννα Αθανασσιάδη του Μιχαήλ  Δ/νση: Ομήρου 66 + Αναγνωστοπούλου, Κολωνάκι, Αθήνα Τηλέφωνο: 211 113 1665 Φαξ: ………………………………….., Δ/νση email: info@danceonstage.gr   Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα Πολιτική, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αιτήματος άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στα ως άνω στοιχεία επικοινωνίας. Για λόγους πρακτικής διευκόλυνσης παρακαλούμε να προτιμάτε την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ως άνω διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε μπορείτε να αποστείλετε φαξ ή έντυπη αλληλογραφία. Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή μέσω της Ιστόστοπού μας για να γίνεται Μέλος και όταν πραγματοποιείτε κάποια συναλλαγή μέσω του Ιστοτόπου μας  υπεισέρχεστε σε μια συμβατική σχέση μαζί μας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, είναι η συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται προκειμένου να είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τη συμβατική μας υποχρέωση απέναντί σας, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς που αναφέρονται εντός της Πολιτικής και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς (άρθρο 5 παρ. 1β Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Σε αυτή τη συμβατική σχέση στην οποία εσείς είστε το Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία μας λειτουργεί είτε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είτε ως Εκτελών την Επεξεργασία (άρθρο 4 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).  
 1. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, τρόποι και σκοποί συλλογής και χρήσης τους
Μολονότι σε κάποιες περιπτώσεις θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για παράδειγμα, προκειμένου να γίνετε Μέλος ή να αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες από εμάς, μπορείτε ωστόσο να επισκεφθείτε πολλές σελίδες στον ιστότοπό μας, χωρίς να χρειαστεί να μας παράσχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα προσωπικά σας δεδομένα.       2.1. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων Ειδικότερα διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε, να αποθηκεύουμε και να μεταφέρουμε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το πρόσωπό σας, τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει ως εξής:
 1. Δεδομένα ταυτοποίησης και επαφής: περιλαμβάνουν το όνομα, πατρικό όνομα, επώνυμο, όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό, οικογενειακή κατάσταση, τίτλος, ημερομηνία γέννησης, φύλο, τη διεύθυνση χρέωσης, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου.
 2. Οικονομικά δεδομένα και δεδομένα συναλλαγής: περιλαμβάνουν τον τραπεζικό σας λογαριασμό, τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας, λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές σας και τις πληρωμές σας και στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράσατε από εμάς.
 • Τεχνικά δεδομένα: περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ζώνη ώρας και  τοποθεσία, τύπους και εκδόσεις πρόσθετων προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε αυτόν τον Ιστότοπο.
 1. Δεδομένα προφίλ:περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασής σας, αγορές ή παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί από εσάς, ενδιαφέροντα, προτιμήσεις, σχόλια και απαντήσεις σας σε τυχόν έρευνες.
 2. Δεδομένα χρήσης:περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 3. Δεδομένα μάρκετινγκ: περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη υλικών προωθητικών ενεργειών από εμάς και τρίτους και τις προτιμήσεις σας για την επικοινωνία σας με εμάς.
  2.2 Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και γιατί τα επεξεργαζόμαστε Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (είτε οι υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από εμάς ή από άλλες εταιρείες ή πράκτορες που ενεργούν εκ μέρους μας), όταν ταξιδεύετε με μας, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή όταν χρησιμοποιείτε το chat μας, το τηλεφωνικό κέντρο μας ή την εφαρμογή μας για κινητά. Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν ο νόμος μας το επιτρέπει και στον βαθμό που μας το επιτρέπει και ιδίως:
 • Σε περίπτωση που πρέπει να εκτελέσουμε τη σύμβαση που ετοιμαζόμαστε να συνάψουμε ή έχουμε ήδη συνάψει με εσάς.
 • Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντά μας (ή τα συμφέροντα τρίτου) και τα συμφέροντά σας και εφόσον δεν παραβλάπτονται υπέρτερης ισχύος θεμελιώδη δικαιώματά σας.
 • Σε περίπτωση που πρέπει να συμμορφωθούμε προς μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.
 • Όταν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας να το κάνουμε.
 • Σε περίπτωση που έχουμε τη συναίνεσή για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας με τον τρόπο που περιγράφουμε ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος.
  2.3. Τρόποι και σκοποί χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων Περιγράφουμε παρακάτω όλους τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιες νομικές βάσεις στηρίζουμε τις πράξεις μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για περισσότερους από έναν λόγους, ανάλογα με τον σκοπό. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1. του παρόντος ανωτέρω, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε ή μας παρέχετε τα χρησιμοποιούμε για: –  Για να σας καταχωρίσουμε ως νέο Μέλος ή πελάτη και για να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο του Ιστότοπου που αφορά αποκλειστικά και μόνον στα Μέλη, στα πλαίσια σύναψης αντίστοιχης σύμβασής μας με εσάς – Για να επεξεργαστούμε και να εκτελέσουμε την αγορά σας, να διαχειριστούμε τις χρεώσεις και τις πληρωμές, να εισπράξουμε τα ποσά μου μας οφείλετε αλλά και να σας εξυπηρετήσουμε, στα πλαίσια σύναψης αντίστοιχης σύμβασης με εσάς αλλά και για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων μας. – Για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στους γενικούς, ειδικούς ή πρόσθετους όρους του Ιστοτόπου ή στην παρούσα Πολιτική και για να σας ζητήσουμε τη γνώμη σας ή να λάβετε μέρος σε κάποια κλήρωση ή  έρευνα, στα πλαίσια της μεταξύ μας σύμβασης, για να συμμορφωθούμε με αντίστοιχες νομικές υποχρεώσεις. αλλά και για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα συμφέροντά μας. – Για να λειτουργήσουμε, συντηρήσουμε και προστατεύσουμε αποτελεσματικά τον Ιστότοπό μας, καθώς και για να αντιμετωπίσουμε τυχόν τεχνικά προβλήματα, στα πλαίσια των εννόμων συμφερόντων μας αλλά και της συμμόρφωσής μας με νομικές υποχρεώσεις μας. – Για να σας παρέχουμε συναφές περιεχόμενο Ιστότοπου και διαφημίσεις  και για να υπολογίζουμε και κατανοούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων που προβάλλουμε (με βάση τη συγκατάθεσή σας αναφορικά με άμεσες προωθητικές ενέργειες) στα πλαίσια εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων μας. – Για να χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης δεδομένων προκειμένου να βελτιώσουμε τον Ιστότοπό μας, τα προϊόντα / υπηρεσίες, τις σχέσεις μας με τους πελάτες μας και τις εμπειρίες τους   στα πλαίσια προώθησης των εννόμων συμφερόντων μας. – Για να  στέλνουμε newletter ή δελτία τύπου και να σας κάνουμε προτάσεις  σχετικά με προσφορές, αγαθά ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν βάσει της συγκατάθεσής σας και στα πλαίσια προώθησης των εννόμων συμφερόντων μας.   2.4. Υποχρεωτικότητα παροχής των Δεδομένων Όλα τα στοιχεία που σας ζητούνται είναι γενικά και υποχρεωτικά (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα απαιτούμενα πεδία) για την εκπλήρωση των ως άνω αναφερομένων σκοπών. Συνεπώς, εάν δεν παρέχονται ή δεν παρέχονται σωστά, δεν θα είμαστε σε θέση να κάνουμε χρήση αυτών με ακρίβεια και συνέπεια για τους κάτωθι και μόνο αναφερόμενους λόγους.   2.5 Αλλαγή σκοπού Θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε ως ανωτέρω αναφέρουμε, εκτός αν κρίνουμε ευλόγως ότι θα χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλον λόγο και αυτός ο λόγος είναι νόμιμος και συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν επιθυμείτε να λάβετε εξηγήσεις σχετικά με το κατά πόσο η επεξεργασία για το νέο σκοπό είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με τον τρόπο που αναφέρουμε ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος. Εάν τυχόν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άσχετο σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε για να εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το κάνουμε ή/και να λάβουμε τη ρητή και σαφή συναίνεσή σας.    
 1. 3. Ενδιάμεσοι Φορείς
Για τις πληρωμές της εκάστοτε συνδρομής ή υπηρεσίας που αγοράζετε μέσω του Ιστοτόπου μας, χρησιμοποιούμε ενδιάμεσους Φορείς (Εκτελούντες την Χρήση) όπως Viva Wallet, Paypal κλπ. Με τους Φορείς αυτούς, έχουμε συνάψει συμβάσεις μέσω των οποίων εκείνοι εγγυώνται την απόλυτη διασφάλιση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Προκειμένου να δείτε τις Πολιτικές Ασφαλείας των ενδιάμεσων αυτών Φορέων, μπορείτε να επισκεφθείτε ανά περίπτωση τους εξής ιστοτόπους:
Viva Wallet https://www.vivawallet.com/gb_en/privacy-policy
Paypal https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
Εναλλακτικός τρόπος πληρωμής στον Ιστότοπό μας, αποτελεί η χρέωση της Πιστωτικής ή/και Χρεωστικής σας Κάρτας, για την οποία μεσολαβεί διαχείριση τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν υψηλότατα συστήματα ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων. Για την εκτέλεση των πληρωμών σας (των συνδρομών, την υπηρεσιών κτλ), χρησιμοποιείται το ασφαλές περιβάλλον των προαναφερόμενων Φορέων.  
 1. Κοινωνικά Δίκτυα – Τρίτοι ιστότοποι
Μέσω του Ιστότοπού μας έχετε την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγμα την επιλογή «Μου αρέσει» του Facebook, Twitter, Instagram, Google+, κ.λπ. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης ο Ιστότοπός μας μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλους τρίτους ιστοτόπους. Ακόμη κάποιες Υπηρεσίες μας  (μαγνητοσκοπημένα ή live μαθήματα κτλ) δύνανται να παρέχονται μέσω ή και μέσω γνωστών ιστοτόπων κοινοποίησης, αποθήκευσης, αναζήτησης και αναπαραγωγής βίντεο (Youtube κτλ), μέσω συγκεκριμένου τρόπου πρόσβασης σας εκεί. Εμείς δεν ελέγχουμε τις υπηρεσίες των ως άνω κοινωνικών δικτύων, μέσων και ιστοτόπων –την ποιότητα, συχνότητα και εν γένει την δυνατότητα προσβασιμότητας σε αυτούς- ή τα προφίλ σας σε αυτούς, και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες ή να θέσουμε κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων από αυτούς. Τα ζητήματα αυτά άπτονται αποκλειστικά και μόνον του δικού σας ελέγχου, καθώς και των διαχειριστών των ως άνω δικτύων, μέσων και ιστοτόπων. Πριν κάνετε χρήση οποιουδήποτε τέτοιου δικτύου, μέσου ή ιστοτόπου, σας συνιστούμε να διαβάσετε προηγουμένως και πολύ  προσεκτικά όλες τις πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει, ώστε να ενημερωθείτε σωστά και υπεύθυνα.  
 1. Γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους
Παρόλο που δε συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών του Ιστοτόπου μας, παρακολουθούμε την πλοήγηση των Χρηστών, προκειμένου να κατανοήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας και να τους εξυπηρετήσουμε καλύτερα στο μέλλον. Ενδεχομένως να παρέχουμε ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες σε επιλεγμένους συνεργάτες μας για σκοπούς διοίκησης επιχειρήσεων, εξυπηρέτησης πελατών, μάρκετινγκ, ανάλυσης και ελέγχου ποιότητας. Όποιος τυχόν συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά και μόνον τους παραπάνω σκοπούς. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους όπως επίσημους φορείς και εξειδικευμένους συμβούλους μας, αν κρίνουμε πως είναι απαραίτητο για (i) τη συμμόρφωση με σχετικούς νόμους και διαταγές (ii) να θέσουμε σε ισχύ τους όρους χρήσης που έχουμε για τους πελάτες μας ή άλλες συμβατικές συμφωνίες (iii) να προστατέψουμε την περιουσία και τα δικαιώματα τα δικά μας, των συνεργατών μας, των πελατών μας και άλλων. Όταν κάνετε μια συναλλαγή μέσω του Ιστοτόπου μας, ενδέχεται για λόγους διεργασιών ασφαλείας, να μοιραστούμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε (πχ το όνομά σας, τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας κτλ) σε οργανισμούς πιστοληπτικής αναφοράς, επεξεργαστές πληρωμών ή άλλα τρίτα μέρη με σκοπό την επαλήθευση των πληροφοριών αυτών. Εάν τα προσωπικά σας στοιχεία δεν μπορούν να επαληθευτούν, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ότι η συναλλαγή σας δεν δύναται να ολοκληρωθεί, ζητώντας σας  να μας δώσετε τα διορθωμένα στοιχεία.    
 1. Διατήρηση Δεδομένων
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνον για την περίοδο που είναι αυτό απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός εάν επιτρέπεται ή επιβάλλεται από τον Νόμο η περαιτέρω διατήρησή τους. Πρόωρη διακοπή της τήρησής τους είναι εφικτή εάν εσείς ζητήσετε τη διαγραφή τους από τα αρχεία μας  ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των περιόδων διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς είναι ιδίως τα εξής:
 • Το χρονικό διάστημα που έχουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας και σας παρέχουμε εξειδικευμένη πρόσβαση στον Ιστότοπό μας ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (πχ όσο είστε Μέλος, έχετε ενεργή συνδρομή κτλ).
 • Τυχόν ύπαρξη αντίστοιχης νομικής υποχρέωσης ή εντολής από αρμόδια Αρχή.
 • Η ποσότητα, η φύση και η ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων και η πιθανότητα πρόκλησης βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή από αποκάλυψη αυτών.
Για οποιαδήποτε σχετική με τα ως άνω διευκρίνιση ή πληροφόρησή σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, όπως αναφέρουμε στην παράγραφο 1. του παρόντος, ανωτέρω.  
 1. Πώς προστατεύουμε ταπροσωπικάσας δεδομένα
Θέλουμε να αισθάνεστε σίγουροι για τη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Ιστότοπό μας και δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε. Παρόλο που κανένας Ιστότοπος ή εφαρμογή δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια, έχουμε εφαρμόσει τις κατάλληλες διαδικασίες διαχειριστικής, τεχνικής και φυσικής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για παράδειγμα, μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και συνεργάτες μας επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μπορούν να το κάνουν μόνο για επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση κατά τη μετάδοση των προσωπικών σας δεδομένων μεταξύ του συστήματός σας και του δικού μας, και χρησιμοποιούμε συστήματα προστασίας και συστήματα εντοπισμού εισβολών για να αποτρέψουμε την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στις προσωπικές πληροφορίες σας. Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι πληροφορίες της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Σε περίπτωση παραβίασης και αθέμιτης πρόσβασης τρίτου σε προσωπικά δεδομένων πελατών μας, θα ενημερώσουμε αμελλητί το Υποκείμενο και την αρμόδια Αρχή, όπως ορίζει ο Νόμος.  
 1. Εξωτερικοί σύνδεσμοι – Forum
Εάν οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπόυ μας μας ή οποιαδήποτε εφαρμογή σας συνδέει με άλλους Ιστότοπους, οι συγκεκριμένοι Ιστότοποι δεν λειτουργούν βάσει της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, για την προσβασιμότητα στους οποίους δεν έχουμε οιαδήποτε ευθύνη. Σας συνιστούμε να εξετάσετε τις δηλώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που δημοσιεύονται σε αυτούς τους άλλους Ιστότοπους για να κατανοήσετε τις αντίστοιχες Πολιτικές τους περί προσωπικών δεδομένων. Επίσης στον Ιστότοπό μας δύναται να λειτουργεί forum εντός του οποίου οι Χρήστες ανταλλάσουν απόψεις, μηνύματα κτλ. Oυδεμία ευθύνη φέρoyme αναφορικά με οιαδήποτε κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων Χρήστη εντός του forum από τον ίδιο και για τη συλλογή και επεξεργασία αυτών από τους λοιπούς μετέχοντες στο forum.      
 1. Ευθύνη του Υποκειμένου
Το Υποκείμενο:
 • Εγγυάται ότι είναι ενήλικος/η και δικαιοπρακτικά ικανός και ότι οι πληροφορίες που μας παρέχει είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες . Για τους σκοπούς αυτούς, το Υποκείμενο είναι υπεύθυνο για την ορθότητα όλων των δεδομένων που διαβιβάζει και θα διατηρεί τις πληροφορίες ενημερωμένες, ώστε τα εν λόγω δεδομένα να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει οιαδήποτε ευθύνη μας σε περίπτωση που οι πληροφορίες που μας παρέχονται είναι ψευδείς ή αφορούν σε τρίτο, ή παρέχονται από άτομο ανήλικο ή δικαιοπρακτικά ανίκανο.
 • Οφείλει να διασφαλίζει τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασής του στον Λογαριασμό Μέλους του στον Ιστότοπό μας και να μην επιτρέπει τη διαρροή τους σε τρίτους.
 • Θα είναι υπεύθυνο για τυχόν ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες που μας παρέχει και θα οφείλει να αποκαταστήσει όποια ζημία ή βλάβη, άμεση ή έμμεση, μπορεί να προκληθεί εξ αυτού του λόγου σε εμάς ή σε τρίτους.
 
 1. Άσκηση δικαιωμάτων του Υποκειμένου
Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να είμαστε σε πλήρη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις μας (άρθ. 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Μπορείτε να απευθυνθείτε ανά πάσα στιγμή σε εμάς προκειμένου :
 • Να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και να αιτηθείτε την διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν (αρθρ. 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) ή να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσής σας προς εμάς (άρθ. 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).
 • Να ζητήσετε τη μη περαιτέρω διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων, όταν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν εξαρχής.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη) σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθ. 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή της για τη χρήση ή/και τη διατήρηση εν όλω ή εν μέρει των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, όπου και όπως αυτό προβλέπεται από τον Νόμο. Η ανάκληση αυτή δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της χρήσης που πραγματοποιήθηκε προηγουμένως.
 • Να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να ζητήσετε να πάψουμε να σας στέλνουμε εφεξής ενημερωτικό εν γένει υλικό ή υλικό διαφήμισης.
 • Να ασκήσετε κάθε δικαίωμά σας που προβλέπεται από τον Νόμο.
  Τα ως άνω δικαιώματά σας τα ασκείτε επικοινωνώντας μαζί μας  – κατά προτίμηση μέσω mail – στα στοιχεία επικοινωνίας μας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος ανωτέρω. Δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε το αμεσότερο δυνατόν σε κάθε νόμιμο αίτημά σας.  
 1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων  παραβαίνει την κείμενη Νομοθεσία, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα ή καταγγελία στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Στην Ελλάδα, αυτή η Αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600. Θα εκτιμούσαμε ωστόσο αν μας δινόταν η ευκαιρία να διαχειριστούμε εμείς τους προβληματισμούς σας ή τα παράπονά σας πριν προσεγγίσετε την αρμόδια Αρχή και γι’ αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με μας αρχικά, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος ανωτέρω.  
 1. Διακίνηση των πληροφοριών
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα εν όλω ή εν μέρει και εκτός της Χώρας, για λόγους καθαρά τεχνικούς (πχ λόγω αποθήκευσής τους σε cloud, λόγω χρήσης διακομιστών ή βάσεων δεδομένων που βρίσκονται εκτός της Χώρας κτλ). Σε κάθε περίπτωση σας διαβεβαιώνουμε ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι προσωπικές σας πληροφορίες να μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας που προβλέπονται στην Κοινοτική Νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής    
 1. Πολιτική Cookies
13.1. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Ιστότοπός μας αποδέχεται τη χρήση των “cookies”, προκειμένου να αποσαφηνίσουμε το πώς οι Χρήστες έχουν φτάσει στον ιστοχώρο μας και να εντοπίσουμε επαναλαμβανόμενα πρότυπα γενικής χρήσης, αφότου ο Χρήστης βρίσκεται στη σελίδα μας. Τα cookies είναι μηνύματα τα οποία ο διακομιστής (web server) μεταβιβάζει στον περιηγητή σας (web browser) όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες. Ο περιηγητής σας αποθηκεύει κάθε μήνυμα σε ένα μικρό αρχείο, το οποίο θα μας δώσει πληροφορίες σχετικά με την τελευταία σας επίσκεψη στον Ιστότοπό μας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και αναλύονται στο σύνολό τους, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση του Ιστότοπού  μας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, αλλά μπορείτε πάντα, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, να επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα cookie, αλλά κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων στον Ιστότοπό μας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies: α. Τεχνικά cookies – Αφορούν αυστηρά στη χρήση του Ιστότοπου. Είναι απαραίτητα για να σας προσφερθούν σωστά και με ακρίβεια τις υπηρεσίες που αναζητάτε. β. Λειτουργικά cookies – Είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών που ζητούνται από τους χρήστες σε αυτόν τον Ιστότοπο. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από το site μας www.danceonstage.gr. γ. Analytics cookies – Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιστοποιούμε τον Ιστότοπό μας μέσω της απλοποίησης της διαδικασίας αναζήτησης και επιλογής υπηρεσιών. Η πιο χρήσιμη και πολύτιμη πληροφορία που λαμβάνουμε για αυτό το λόγο, προέρχεται από τα Analytics Cookies τα οποία μας επιτρέπουν να δούμε με ποιο τρόπο κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπό μας ανώνυμα και να καταγράψουμε το περιεχόμενο το οποίο βλέπουν και τι τους ενδιαφέρει. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την online εμπειρία που σας προσφέρουμε και να διασφαλίσουμε ότι οι Χρήστες μας βρίσκουν τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που αναζητούν. δ. Cookies κοινωνικής δικτύωσης – Μέσω αυτών των Cookies μας παρέχεται η δυνατότητα να ενσωματώσουμε περιεχόμενο από ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραζόμαστε widgets κοινωνικής δικτύωσης ή να προσαρμόζουμε την εμπειρία σας βάσει των πληροφοριών που σας αφορούν και έχετε μοιραστεί προηγουμένως μέσω των κοινωνικών σας λογαριασμών. ε. Διαφημιστικά cookies – Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε με τις προσφορές που πραγματικά σας ενδιαφέρουν! Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τις επιλογές σας στον Ιστότοπό μας, έτσι ώστε να σας εμφανίζονται εξατομικευμένες διαφημιστικές πληροφορίες ανάλογα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πραγματικά σας ενδιαφέρουν. στ. Cookies από συνεργαζόμενες σελίδες – Επιθυμία μας είναι να ανταμείβουμε πάντοτε τους συνεργάτες μας για τις υπηρεσίες που μας προσφέρουν, αλλά αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε μόνο με τη δική σας συνδρομή και βοήθεια! Αυτού του είδους τα cookies μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε τις επισκέψεις στον Ιστότοπό μας από σελίδες συνεργατών μας.   13.2 Google Analytics Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων, που προσφέρεται από την Google. Το Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, που είναι αρχεία σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και διευκολύνουν στην ανάλυση της χρήσης που κάνετε στον Ιστότοπο. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση σας (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής σας) μεταφέρονται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση που κάνετε στον Ιστότοπο, να συντάξει αναφορές για τους διαχειριστές του σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται από το νόμο ή εάν τυχόν τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα δεδομένα εκ μέρους της. Η Google δε θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με κανένα άλλο δεδομένο που κατέχει. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Google Analytics, επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά επισημαίνουμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του Ιστοτόπου μας. Με τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου, συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από την Google, με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και για τον ανωτέρω σκοπό. Αν δεν επιθυμείτε η Google να λαμβάνει πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις σελίδες, μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics πατώντας εδώ. Σε κάθε περίπτωση,  έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies ανά πάσα στιγμή μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, αλλά αν το κάνετε, δεν θα είμαστε σε θέση να καταγράφουμε τις αγορές σας.  

14. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, προτμώντας την αποστολή  email . Είμαστε πάντα δεκτικοί στα σχόλια ή στις ερωτήσεις σας.  
 1. Αποδοχή της παρούσας Πολιτικής και της εκάστοτε αναθεώρησής της
Η παρούσα Πολιτική  ισχύει από τις 20 Φεβρουαρίου 2021 . Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αναθεωρήσουμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή (η εκάστοτε έκδοση τίθεται σε ισχύ μόλις δημοσιευτεί), οπότε παρακαλούμε να την ελέγχετε περιοδικά. Εάν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, ο Ιστότοπός μας ενδεχομένως να σας ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αλλαγές στην Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευτεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση και η συνέχιση της χρήσης του Ιστοτόπου μας από εσάς συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή από πλευράς μας της εκάστοτε ανηρτημένης και αναθεωρημένης – αντιστοίχως –  Πολιτικής μας .      
en_GBEnglish