Το μάθημα βασίζεται στο βηματολόγιο του κλασσικού μπαλέτου και στην τεχνική. Επίσης βοηθάει τα παιδιά να εκφράζονται και να λειτουργούν ομαδικά. Οι ασκήσεις είναι απλές  με σταδιακά αυξανόμενη δυσκολία και με αυτό τον τρόπο τα παιδιά αποκτούν σωστή στάση σώματος και καλή φυσική κατάσταση περνώντας ευχάριστα και δημιουργικά την ώρα τους.

Ώρες Μαθημάτων:

Δευτέρα 17:00-18:00 (Ballet 1)
Τετάρτη 17:00-18:00 (Ballet 1)
Δευτέρα 18:00-19:00 (Ballet 2)
Τετάρτη 18:00-19:00(Ballet 2)

Τμήματα Ενηλίκων
Τμήματα για Παιδιά

τα Μαθήματα Mας​