Μια προσαρμοσμένη και απόλυτα ασφαλής εκγύμναση των παιδιών με πάρα πολλά οφέλη για το σώμα, την υγεία ,τον χαρακτήρα  και την γενικότερη συμπεριφορά τους στο σύνολο της κοινωνίας τους π.χ. φίλους, σχολείο, άλλου είδους δραστηριότητες.

Μια αθλητική δραστηριότητα  που  βοηθά τα παιδιά στον σωστό έλεγχο του σώματος τους και στην αρμονική ανάπτυξη τους μυϊκά , σκελετικά και καρδιοαναπνευστικά.  Βοηθά στην συγκέντρωση τους σε στόχους στην κοινωνικότητα τους ,στο σωστό τρόπο διατροφής για υγεία και  καλύτερες επιδόσεις και βέβαια λειτουργεί ως αυτοάμυνα  μέσα από την αυτοπεποίθηση, την ηρεμία  και την σιγουριά που νοιώθουν.

Ώρες Μαθημάτων

Παρασκευή 18:30–19:30

Τμήματα Ενηλίκων
Τμήματα για Παιδιά

τα Μαθήματα Mας​