Ένα άλλο βασικό μάθημα που μπορούν να απολαύσουν οι μαθητές ειναι το Partnering όπου χρησιμοποιούνται τεχνικές ώστε το ζευγάρι να αποκτήσει αρμονία και συγχρονισμό μεταξύ του κάτι που είναι απαραίτητο σε όλους τους ζευγαρωτούς χορούς και εστιάζει στην επικοινωνία , την στήριξη και την καθοδήγηση. Ο καβαλιέρος μπορεί μέσα απο τεχνίκες και λαβές οπου θα διδαχθεί μπορεί να προσφέρει στήριξη στη ντάμα ωστε να εκτελεί ασκήσεις ισορροπίας και οχι μόνο που θα ήταν αδύνατες χωρις την βοήθεια του και απο την άλλη η ντάμα νμα αποκτήσει εμπιστοσύνη και σιγουριά για ένα αρτιο αποτέλεσμα.

Ώρες Μαθημάτων

-

Τμήματα Ενηλίκων
Τμήματα για Παιδιά

τα Μαθήματα Mας​