Δευτέρα

Studio 1
11:00–14:00
Musical Intensive Course
17:00–18:00
Modern 1+2
18:00–19:00
Musical Jazz Kids 1
19:00–20:15
Musical Jazz (open)
20:15–21:15
Modern 3

Studio 2
18:00–19:00
Ballet 2
19:00–20:15
Ballet 3

Τρίτη

Studio 1
11:00–12:30
Musical Jazz(Προχ.)
12:30-13:45
Ballet (Beg. Open)
16:30–17:45
Ballet (Beg. Open)
18:00–19:30
Σύγχρονο
19:30–20:30
Σύγχρονο kids
20:30–21:30
Video Clip Dance

Τετάρτη

Studio 1
17:00–18:00
Modern 1+2
18:00–19:00
Ballet 2
19:00–20:00
Kpop
20:00–21:15
Ballet 3


Studio 2
19:00–20:00
Modern 3

Πέμπτη

Studio 1
11:00–12:15
Ballet(Beg.Open)
16:30–17:45
Ballet(Beg.Open)
18:00–19:30
Σύγχρονο
19:30–20:30
Σύγχρονο Kids
20:30–21:30
Heels

Παρασκευή

Studio 1
10:00–14:30
Musical Team
16:00–20:30
Musical Team Kids
18:30–19:30
Commercial
20:30–21:45
Σύγχρονο (Αρχαρίων)

Studio 2
16:00–17:00
Acro Kids
17:30–18:30
Kick Boxing Kids

Σάββατο

Studio 1
9:30-13:15
Musical team kids
13:15–14:30
Hip-Hop kids-teens
14:30–19:00
Musical team kids
16:00–20:30
Musical team teens

Studio 2
10:00–11:00
Μουσικοκινητική Αγωγή