Δευτέρα

Studio 1
11:00–14:00
Musical Intensive Course
16:00–17:00
Pilates
17:00–18:00
Modern 2 (9-12 ετών)
18:00–19:00
Ballet 2 (9-12 ετών)
19:00–20:00
Musical Jazz Kids (9-14 ετών)
20:00–21:30
Musical Jazz (Beg. Open)

Studio 2
16:00–17:00
Modern 1 (6-8 ετών)
17:00–18:00
Ballet 1 (6-8 ετών)

Τρίτη

Studio 1
16:15–17:30
Ballet (Beg. Open)
17:30–19:00
Σύγχρονο
20:00–21:30
Latin

Τετάρτη

Studio 1
11:00–12:30
Musical Jazz
16:00–17:00
Pilates
17:00–18:00
Modern 2 (9-12 ετών)
18:00–19:00
Ballet 2 (9-12 ετών)


Studio 2
16:00–17:00
Modern 1 (6-8 ετών)
17:00–18:00
Ballet 1 (6-8 ετών)

Πέμπτη

Studio 1
16:15–17:30
Ballet(Beg.Open)
17:30–19:00
Σύγχρονο
19:00–20:00
Αυτοάμυνα

Σάββατο

Studio 1
10:00–11:00
Μουσικοκινητική Αγωγή (Σύστημα Orff) 4-6 ετών
11:00–12:30
Musical Jazz
13:00–14:00
Hip-Hop Kids 8-14 ετών
14:00–18:30
Musical Team Teens

Studio 2
11:00–12:00
Αυτοάμυνα 7-12 ετών
12:00–13:00
TRX

Close Menu